คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *