คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *