มุมสมัครงานที่น้อง ๆ ตื่นเต้นกันอย่างมากด้วยการสมัครงานผ่าน QR Code ที่น้อง ๆ สามารถทำได้เองเพียงมี Smartphoneเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

มุมสมัครงานที่น้อง ๆ ตื่นเต้นกันอย่างมากด้วยการสมัครงานผ่าน QR Code ที่น้อง ๆ สามารถทำได้เองเพียงมี Smartphoneเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *