พนักงาน @AdeccoThailand ทุกคนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ เด็กจบใหม่ ด้วยความสุข เป็นวันแห่งการให้โดยแท้จริง^^

พนักงาน @AdeccoThailand ทุกคนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ เด็กจบใหม่ ด้วยความสุข เป็นวันแห่งการให้โดยแท้จริง^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *