ตื่นแต่เช้าวิ่งรอบเกาะ (จริง ๆ ไม่อยากตื่นหรอกนะ แต่โดนลากมาว่าเราควรวิ่งรอบเกาะ)

ตื่นแต่เช้าวิ่งรอบเกาะ (จริง ๆ ไม่อยากตื่นหรอกนะ แต่โดนลากมาว่าเราควรวิ่งรอบเกาะ)