เปิดห้องมาก็มีแชมเปญวางไว้เป็น Complementary

เปิดห้องมาก็มีแชมเปญวางไว้เป็น Complementary