มุมหน้าบ้านที่สาวเชือกออกไปลอยคอหน้าบ้านได้ แต่ต้องใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย

มุมหน้าบ้านที่สาวเชือกออกไปลอยคอหน้าบ้านได้ แต่ต้องใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย