ทั้งทริป ใช้แต่กล้อง Samsung Galaxy Camera ค่ะ สะดวกดีจริง ๆ น้องขาว

ทั้งทริป ใช้แต่กล้อง Samsung Galaxy Camera ค่ะ สะดวกดีจริง ๆ น้องขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *